บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ISUZU และมีศูนย์บริการมานานกว่า 30 ปี เรายินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมประสบความสำเร็จกับเรา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองตามสาขาต่างๆ หรือสอบถามได้ที่ บริษัทอีซูซุมหานคร จำกัด

โทร. 0-2718-2222 ต่อ 54-55 E-Mail: hr@isuzumahanakorn.com

 
 สมัครงาน  ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ISUZU (Sales Consultant)ประจำสาขาปิ่นเกล้า,เพชรบุรีตัดใหม่,ศรีนครินทร์,ติวานนท์,อ้อมน้อย
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ: 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักสึกษาจบใหม่)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เสนอขายรถยนต์ให้กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ
 • บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม
 • รับผิดชอบดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อขายรถยนต์ ISUZU
 • รับลูกค้าในโชว์รูมและออนไลน์ทุกช่องทาง Social Media
 • ลงโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโชว์รูม และดูแลรถยนต์ในโชว์รูมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขาย
 • ติดตามดูแลประสานงานให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
 • ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ออกความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายในช่วงต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ ISUZU (Sales Consultant Manager) ประจำสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำสาขาศรีนครินทร์ ประจำสาขาติวานนท์
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ: 35 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขาย รวมถึงการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ประมาณการขายของสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนงานขององค์กร
 • วางแผนการขายและร่วมกำหนดเป้าหมายของสาขา เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานของสาขาให้สำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร
 • วางแผนกระจายเป้าหมายยอดการขายให้แก่พนักงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารความสำเร็จโดยรวมของฝ่าย
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการ มาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด
 • ร่วมวางแผน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา
 • กำกับ ควบคุมการประสานงานจัดส่งรถให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • กำกับ ควบคุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในฝ่ายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ ประจำสาขาศรีนครินทร์ และประจำสาขาเพชรบุรีตัดใหม่
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ: 21 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการซ่อมตามใบสั่งงาน (เช็คระยะ ซ่อมหนัก ซ่อมทั่วไป) ให้เสร็จตามเวลาและแผนงานที่กำหนด
 • ดำเนินงานตามกระบวนการและมาตรฐานงานซ่อมที่กำหนด เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการ
 • ตรวจเช็คข้อบกพร่อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญห
 • ดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาตามใบซ่อมหรือที่ตรวจพบ
 • ประสานงานแจ้งรายการซ่อม หรือการเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ลูกค้า
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานซ่อม ก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ช่างให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
 • ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอ
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
(ทำงานวันเสาร์แรกของเดือนและวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 25-35   ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตอบ inbox ลูกค้าใน FB/ Tiktok/ Line
 • โทรติดตามลูกค้าและรายการขายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำต่างๆกับลูกค้า
 • ทำรายงานสรุปข้อมูลลูกค้า,รายงานผลการติดตามให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • Support กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ติดต่อประสานงานกับทีมอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
(ทำงานวันเสาร์แรกของเดือนและวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 25-35   ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • ช่วยติดตามและประสานงานนัดหมายต่างๆกับลูกค้า เพื่อให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • รวบรวม จัดทำข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้า
 • ติดต่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมจัดทำสรุปรายงาน เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแจ้งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา
 • Support กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัท เพื่อกระตุ้นส่งเสริมยอดขาย
 • ติดต่อประสานงานกับทีมอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
(ทำงานวันเสาร์แรกของเดือนและวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 23-35   ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานก่อนการดำเนินการรับ-จ่าย พร้อมรวบรวมจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ดำเนินการรับเงินสด เช็ค และยอดเงินโอน พร้อมรวบรวมเอกสารการรับเงินต่างๆของแต่ละสาขา เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคาร
 • จัดทำเช็คและจ่ายเงินสดโดยตรวจสอบให้ตรงตามเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อดำเนินการจ่ายได้อย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการจ่ายเงินสดย่อย โดยตรวจสอบให้ตรงตามเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 • รวบรวม ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินแต่ละวันของทุกสาขาลงในระบบให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกจากสาขา และติดตามการรับเงิน
 • จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆขององค์กร
 • สรุปรายงานทางการเงินในเบื้องต้น เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
 • รวบรวมตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาใช้งาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ธนาคาร รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
(ทำงานวันเสาร์แรกของเดือนและวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 23-35   ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกใบกำกับภาษีขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม-ขาย
 • จัดเก็บเอกสารทางบัญชี-ด้านรายได้(ใบกำกับภาษีขายและเอกสารประกอบรายได้)
 • ตรวจสอบรายละเอียดใบกำกับภาษีขายและภาษีมูลค่าเพิ่ม-ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีขายเพื่อปิดภาษีมูลค่าเพิ่มขายประจำเดือน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ธนาคาร รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี
 
 สมัครงาน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
(ทำงานวันเสาร์แรกของเดือนและวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 35 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนและกำหนดกระบวนการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานในแผนกเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการปิดบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานทางด้านบัญชี และเสร็จทันเวลา
 • จัดทำแผนงานของแผนกบัญชีและการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางด้านบัญชีและการเงิน รายงานต่อผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน การยื่นแบบภาษีต่างๆที่กฏหมายกำหนด เพื่อให้มีความถูกต้องก่อนการนำส่งสรรพากรและหน่วยงานราชการอื่นๆ
 • วางแผนด้านภาษีและการเงิน เพื่อให้ดำเนินการทางด้านภาษีมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางด้านภาษีอากร และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านงานบัญชีและการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการดำเนินการของแผนกบัญชีและการเงิน รวมถึงพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี