บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ISUZU และมีศูนย์บริการมานานกว่า 30 ปี เรายินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมประสบความสำเร็จกับเรา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองตามสาขาต่างๆ หรือสอบถามได้ที่ บริษัทอีซูซุมหานคร จำกัด

โทร. 0-2718-2222 ต่อ 54-55 E-Mail: hr@isuzumahanakorn.com

 

 สมัครงาน  ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ISUZU (Sales Consultant)

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ: 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักสึกษาจบใหม่)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เสนอขายรถยนต์ให้กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ
 • บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม
 • รับผิดชอบดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อขายรถยนต์ ISUZU
 • รับลูกค้าในโชว์รูมและออนไลน์ทุกช่องทาง Social Media
 • ลงโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโชว์รูม และดูแลรถยนต์ในโชว์รูมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขาย
 • ติดตามดูแลประสานงานให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
 • ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ออกความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายในช่วงต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี

 

 สมัครงาน  ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ ISUZU (Sales Consultant Manager) ประจำสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำสาขาศรีนครินทร์ ประจำสาขาติวานนท์

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ: 35 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขาย รวมถึงการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ประมาณการขายของสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนงานขององค์กร
 • วางแผนการขายและร่วมกำหนดเป้าหมายของสาขา เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานของสาขาให้สำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร
 • วางแผนกระจายเป้าหมายยอดการขายให้แก่พนักงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารความสำเร็จโดยรวมของฝ่าย
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการ มาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด
 • ร่วมวางแผน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา
 • กำกับ ควบคุมการประสานงานจัดส่งรถให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • กำกับ ควบคุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในฝ่ายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี

 

 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ ประจำสาขาปิ่นเกล้า ประจำสาขามหาชัย ประจำสาขาเพชรบุรีตัดใหม่

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ: 21 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการซ่อมตามใบสั่งงาน (เช็คระยะ ซ่อมหนัก ซ่อมทั่วไป) ให้เสร็จตามเวลาและแผนงานที่กำหนด
 • ดำเนินงานตามกระบวนการและมาตรฐานงานซ่อมที่กำหนด เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการ
 • ตรวจเช็คข้อบกพร่อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญห
 • ดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาตามใบซ่อมหรือที่ตรวจพบ
 • ประสานงานแจ้งรายการซ่อม หรือการเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ลูกค้า
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานซ่อม ก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ช่างให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
 • ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอ

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี

 

 สมัครงาน  ช่างขัด ประจำศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ( มหาชัย )

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ: 21 - 40 ปี
วุฒิการศึกษา : วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมได้ตามขั้นตอน
 • ดูแลในส่วนขั้นตอนการขัดสีจนจบขบวนการ
 • ซ่อมขัดสีชิ้นงานรถให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายและเสร็จตามกำหนดเวลาและได้คุณภาพ
 • ตรวจเช็คผิวงานทุกครั้งทุกจุดที่ทำการขัดสี ให้งานออกมาสมบูรณ์ 100%
 • ดูแลพื่้นที่การทำงาน เเละบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี

 

 สมัครงาน  ที่ปรึกษางานบริการ ( SA ) ประจำสาขาอ้อมน้อย

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ: 21 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับลูกค้าให้บริการลูกค้า
 • รับรถจากลูกค้าและสำรวจสภาพรถรอบคันตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
 • รับทราบและวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อจัดทำรายการซ่อมและนำเสนอราคา
 • รายงานปัญหาและงานซ่อมแก่ลูกค้า พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายและแจ้งการชำระเงิน
 • ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของรถและงานซ่อม ก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • ประสานงานแจ้งรายการซ่อมแก่ช่างและตรวจเช็คระยะเวลา เพื่อนัดหมายการรับรถกับลูกค้า
 • ประสานงานติดตามงานซ่อมและแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบ เพื่อส่งมอบรถได้ตามเวลาที่นัดหมาย
 • ประสานงานกับลูกค้าในกรณีมีรายการซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติมพร้อมนำเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลแก่ลูกค้า
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี

 

 สมัครงาน  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( CR ) ประจำสาขาปิ่นเกล้า

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 22 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา : วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานนัดหมายและติดตามรถเข้าซ่อมทั้งในระยะรับประกัน
 • ประสานติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อ
 • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการบริการ
 • บันทึกข้อมูลการนัดหมายและการเข้ารับบริการของลูกค้าในระบบ
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา
 • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการบริการ
 • สรุปข้อมูล ลูกค้านัดหมาย และรายงานต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี

 

 สมัครงาน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน : งานประจำ, หยุดวันอาทิตย์, ทำงาน : 08:00 - 17:00

(ทำงานวันเสาร์แรกของเดือนและวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ: 35 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำหนดกระบวนการทำงานของแผนกบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานในแผนกเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการปิดบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานทางด้านบัญชี และเสร็จทันเวลา
 • จัดทำแผนงานของแผนกบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางด้านบัญชี และรายงานต่อผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการจัดเตรียมการตรวจสอบ Audit ประจำปี เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย
 • กำกับ ควบคุมการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี การยื่นแบบภาษีต่างๆที่กฏหมายกำหนด เพื่อให้มีความถูกต้องก่อนการนำส่งสรรพากรและหน่วยงานราชการอื่นๆ
 • วางแผนด้านภาษีเพื่อให้ดำเนินการทางด้านภาษีมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางด้านภาษีอากร และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านงานบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการดำเนินการของแผนกบัญชี และพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ศึกษา ติดตามข่าวสาร ความรู้ ข้อกำหนดมาตรฐานทางด้านบัญชี สรรพากร และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ พัฒนางานบัญชีและธุรการขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏหมายที่กำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ  ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ,โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการและผลงานของแต่ละบุคคล), ปรับเงินเดือนประจำปี